Požádat u ukázku výstupních dat
a nebo nás rovnou kontaktujte.

Pasport zeleně na dálnicích

Podrobný pasport zeleně v rozsahu majetkové hranice ŘSD ČR na vybraných dálnicích
zz
pro více informací scrollujte

Detailní popis

Pasport zeleně v celkovém rozsahu 301 km slouží pro podporu provozu na ŘSD. Jeho náplň je dána novým vnitřním předpisem B6 Předpis pro jednotný sběr a evidenci doprovodné vegetace pozemních komunikací v rámci ŘSD ČR. V rámci sběru dat se vyhodnocují veškeré prvky vegetace a technické prvky, které jsou podstatné z hlediska údržby zeleně.

Tvorba 3D modelu

Vlastní zpracování probíhalo na základě TrueOrtofoto s rozlišením 2 cm/pixel a dalších produktů letecké fotogrammetrie, kterými byly klasické ortofoto s rozlišením 5  cm/pixel a digitální model povrchu ve formě mračna bodů. Ortofota byla zpracována do podoby WMS služby. Polohové vyhodnocení ploch vegetace a jednotlivých prvků probíhalo v prostředí programu Qgis. Určení výškových a sklonitostních atributů bylo provedeno na základě rastru relativních výšek objektů a rastru sklonitostí (programu FME).

Cíle a přínosy

Našim cílem je odevzdávat data požadované kvality v podobě ortofotomap. V tomto případě bylo cílem vytvořit podrobný pasport zeleně, digitální model terénu (DMT), digitální modelu povrchu (DMS) a ortofoto. V rámci kontroly kvality byla porovnána poloha a výška vybraných výchozích bodů změřených v terénu a na výslední ortofotomapě.

Grafické výhody

  • vysoká podrobnost podkladových dat
  • vysoká polohová přesnost v případě TrueOrtofoto mapy
  • věrné a kompletní zobrazení zájmové lokality k určitému datu

Negrafické výhody

  • vysoká přesnost
  • možnost opakovaného využití pro jiné účely
  • možnost podrobné kontroly díla objednatelem
  • další využití ortofota v rámci každodenního provozu objednatele

Použité technologie

Cessna

Cessna je osazena kamerou umístěnou v gyrostabilizačním rámu a využívá se pro rozlohou větší zakázky. Umožňuje simultánní sběr dat dvěma senzory v reálném čase. Nejčastěji využívaná kombinace je velkoformátová fotogrammetrická kamera společně s laserovým skenerem.

UltraCam Eagle Mark 3

Kamerový systém se skládá ze čtyř objektivů, které pořizují snímky ve čtyř barevných kanálech, a lze jím ze dvou kilometrové výšky dosáhnout pozemní přesností cca 5 cm.
Požádat o ukázku výstupních dat

Reference

Fotogrammetrie Čertových schodů

Změřili jsme dno skládky vápence velkolomu a po náletu dronem vypočítali kubatury odtěžení.
Více informací

Kontaktujte nás

Nevíte si rady, jaká služba je pro vás ideální? Zeptejte se našich odborníků.

Ing. Miroslava Kubíčková

odborný konzultant v oboru mapování, LiDAR, fotogrammetrie, UAV/UAS, 3D modelů a BIM
Sledujte nás