Pasport stavby

Povinná dokumentace objektu zahrnující důležité a aktuální informace včetně technického popisu a výkresů.
pro více informací scrollujte

Popis služby

Pasport stavby je zjednodušená dokumentace skutečného stavu objektu. Jedná se tedy o soubor dokumentů, které popisují základní údaje o nemovitosti a její současný stav. V pasportu stavby proto najdete důležité a aktuální informace o budově:

Rozsah pasportu je podrobně vymezen vyhláškou č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb (příloha 11) 

 • Průvodní zprávu: obsahuje základní identifikační údaje o nemovitosti  
 • Souhrnnou technickou zprávu: popisuje samotnou stavbu 
 • Zjednodušený situační výkres: zákres stavby do katastrální mapy 
 • Zjednodušenou výkresovou dokumentaci: obsahuje zjednodušené půdorysy, řezy a pohledy, většinou v měřítku 1:50.  

Novela stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb. § 245) ukládá od 1.1. 2024 každému vlastníkovi stavby nebo nemovitosti povinnost uchovávat stavební dokumentaci odpovídající aktuálnímu stavu po celou dobu existence nemovitosti. Tato povinnost platí pro všechny majitele nemovitostí, a to bez ohledu na typ nebo stáří nemovitosti. 

3D objekt
Přesnost
Snadná dostupnost pro každého

Proč je potřeba pasport stavby?

 • Splníte svoji zákonnou povinnost a aktualizujete si chybějící nebo zastaralou dokumentaci
 • Legalizujete stavbu - spolu s pasportem může být vyhotoven geometrický plán
 • Získáte podrobné a přesné podklady pro:
  • rekonstrukci, přestavby nebo demolice,
  • návrh technických zařízení budovy,
  • návrh úprav interiérů a dispozic,
  • vypracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB),
  • prodej nebo pronájem nemovitosti,
  • změnu účelu užití budovy,
  • usnadnění jednání s úřady o vaší nemovitosti v jakémkoli dalším řízení.

Nabízené výstupy

 • zjednodušená dokumentace nebo dokumentace skutečného provedení stavby dle platné legislativy
 • husté mračno bodů obarvené z RGB snímků
 • podrobné 3D modely objektů
 • informační model stavby (BIM model)
 • data vám jednoduše zobrazíme v cloudové aplikaci

Proč si nechat zpracovat pasport od nás?

 • Využíváme nejmodernější technologie statického laserového skenování, které umožňují zachytit detailní a přesné informace v podobě hustého mračna bodů.
 • Vytvořená mračna bodů se využívají jako podklad pro tvorbu 2D výkresů, ale zároveň je lze využít pro tvorbu 3D modelu a BIM, které usnadňují správu a údržbu objektu.
 • Současně je možné využívat segmentovaná mračna bodů, kdy mračno je rozděleno po částech na menší objekty jako jsou budovy, patra, stavební prvky – například okna, dveře apod. U těchto segmentů lze následně evidovat vlastnosti objektu jako jsou podlaží, materiál, typ atd.

Použité technologie

Trimble SX10

Skenovací totální stanice je inovativní řešení v oblasti mapování, inženýrství a geodezie na celém světě, a nově tak stanovuje standardy pro geodetické přístroje.

Trimble X7

Vysokorychlostní skenovací stanice je nejnovější inovativní řešení v oblasti mapování, inženýrství a geodezie, jež poskytuje vizualizaci dat přímo v terénu. Základem jsou plně integrované funkce 3D skenování. Umožňuje exportovat data do standardních formátů bodového mračna.

Dron DJI Mavic 2 Pro

Malý dron, který je v porovnání se svým předchůdcem aerodynamičtější, tišší, výkonnější a ještě chytřejší. Je vylepšen o novou efektní funkci Hyperlapse a jeho extrakvalitní kamery pořizují záznam v rozlišení 4K.

Reference

Případová studie z Okresního soudu

Zpracovali jsme pasport Okresního soudu v Karlových Varech
Více informací

Pasportizace Čiperovy vily

Zpracovali jsme pasportizaci Čiperovy vily ve formě BIM modelu.
Více informací

Model vily Strakonice

Vytvořili jsme BIM model vily v Raisově ulici
Více informací
200 m2

Kontaktujte nás

Nevíte si rady, jaká služba je pro vás ideální? Zeptejte se našich odborníků.

Ing. Miroslava Kubíčková

odborný konzultant v oboru mapování, LiDAR, fotogrammetrie, UAV/UAS, 3D modelů a BIM
Sledujte nás

Kontaktujte nás

Nevíte si rady, jaká služba je pro vás ideální? Zeptejte se našich odborníků.

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)

odborný konzultant v oboru mapování, geodézie, fotogrammetrie a 3D modelů a BIM
Sledujte nás