Požádat u ukázku výstupních dat
a nebo nás rovnou kontaktujte.

Šachty Prameniště Bavory

Vytvořili jsme BIM model šachty Prameniště Bavory.
Plocha: 140 m2
zz
pro více informací scrollujte

Detailní popis

Předmětem zakázky bylo zmapování vodovodních podzemních šachet v nedostupné lokalitě prameniště a zpracování jejich dokumentace včetně BIM modelů v LOD100. Konkrétně se jednalo o zaměření a vymodelování viditelných stavebních konstrukcí, včetně potrubí. Podmínky sběru dat – vnitřní členitost objektů, malý prostor a nesnadný přístup, byly ideální pro použití ručního mobilního skeneru GEOSLAM ZEB REVO RT.

Tvorba 3D modelu a BIM

Modelační práce byly provedeny v programu Autodesk Revit. Jako podklad pro zpracování sloužila nasbíraná mračna bodů ze skeneru zpracovaná v SW GeoSLAM Hub. Vypracované modely šachet slouží jako data pro projektanty a jako detailní elektronická dokumentace – digitální dvojče objektů.

Výstupní formát dat: RVT, DWG

Cíle a přínosy

Našim cílem je sběr dat a tvorba 3D modelů stávajících objektů dle standardů BIM v úrovni a detailu dle požadavku investora. Příprava dat pro projekční kanceláře – přímá návaznost na model je řešena nativními formáty, případně exportem do jiného požadovaného formátu.

Grafické výhody

  • viditelnost konstrukcí a vnitřních instalací (grafické i popisné informace)
  • lepší orientace a představivost pro zákazníka (řešení změn v projektu)
  • možnost vygenerovat 2D výkresovou dokumentaci
  • dodatečné úpravy a aktualizace modelu se projeví automaticky ve všech výkresech
  • snadné porovnání skutečného stavu vůči projektu

Negrafické výhody

  • možnost připojení na správu budov
  • vymodelované objekty vykazované automaticky (počet, rozměr, ...)
  • jednoduché a rychlé tabulkové výkazy, statistiky

Použité technologie

Geoslam ZEB REVO RT

Mobilní laserový skenovací systém pro použití zejména v interiérech objektů a budov. Využívá kombinace technologií laserového skenování a SLAM (lokalizace a mapování současně).
Požádat o ukázku výstupních dat

Reference

Bytový dům v centru Prahy

Zmapovali jsme obytný dům s podlahovou plochou cca 2500 metrů čtverečních
Více informací
2 500 m2

Pasportizace Čiperovy vily

Zpracovali jsme pasportizaci Čiperovy vily ve formě BIM modelu.
Více informací

Hranické a Jezernické viadukty

Vytvořili jsme 3D vizualizace historických staveb.
Více informací

Model vily Strakonice

Vytvořili jsme BIM model vily v Raisově ulici
Více informací
200 m2

Úpravna vody – nádrž Vír

Vytvořili jsme BIM model areálu v okolí vírské přehrady.
Více informací
12 500 m2

Pasportizace mostů a propustků ŘSD

Zpracovali jsme pasportizaci mostů a propustků ve formě BIM modelů.
Více informací

Rodinný dům

Vytvořili jsme 3D model rodinného domu v Ústí nad Labem.
Více informací
Plocha: 110 m2

Výrobní a skladovací hala

Vytvořili jsme BIM model výrobní a skladovací haly.
Více informací
Plocha: 7 500 m2

Areál ve Velkém Meziříčí

Vytvořili jsme BIM model komplexu budov stavební firmy ve Velkém Meziříčí.
Více informací
Plocha: 42 200 m2

Dokumentace železniční stanice pro BIM model

Rekonstrukce kolejiště a nástupišť v nádraží Čachovice.
Více informací
Plocha: 63 150 m2

3D model zámku Nekmíř

Naskenovali jsme zámek Nekmíř metodou laserového skenování a vyhotovili 3D model.
Více informací
Plocha: 790 m2

Sídlo společnosti

Vytvořili jsme BIM model komplexu budov sídla společnosti HRDLIČKA v pražských Stodůlkách.
Více informací
Plocha: 5 500 m2

Kontaktujte nás

Nevíte si rady, jaká služba je pro vás ideální? Zeptejte se našich odborníků.

Ing. Miroslava Kubíčková

odborný konzultant v oboru mapování, LiDAR, fotogrammetrie, UAV/UAS, 3D modelů a BIM
Sledujte nás