Požádat u ukázku výstupních dat
a nebo nás rovnou kontaktujte.

Bytový dům v centru Prahy

Zmapovali jsme obytný dům s podlahovou plochou cca 2500 metrů čtverečních
2 500 m2
zz
pro více informací scrollujte

Detailní popis

Pro zobrazení interiéru a exteriéru jsme u objektu v centru Prahy zvolili metodu 3D laserového skenování. Skenování proběhlo od sklepních prostor až po osmé nadzemní podlaží. Touto metodou jsme tak komplexně zaměřili celou budovu.

Tvorba 3D modelu

Vlastní skenovací práce byly prováděny dvěma statickými skenery. Využili jsme zde náš nový přírůstek Trimble X9, který má vysokou úroveň automatizace (autokalibrace, autohorizontace, autoregistrace, ...). Dále byl využit skener Trimble X7 pro doplnění skenů v interiéru a případně zastíněných míst v exteriéru. Získaná bodová mračna byla programově zpracována a digitalizována v softwarech Autodesk Revit. Z 3D modelu byly vyhotoveny výsledné výkresy (pohledy, řezy a půdorysy).

Cíle a přínosy

Naším cílem byl sběr dat v požadované přesnosti a hustotě pro tvorbu 3D modelu. Data byla sbírána pomocí laserového skenování dvěma statickými skenery Trimble X9 a Trimble X7, což zajišťuje vysokou přesnost dat a dostatečnou hustotu výsledného mračna pro zpracování 3D modelu. Vytvoření kompletního 3D modelu pomocí laserových dat umožňuje trvalý záznam interiéru, atraktivní prezentaci či analýzu prostoru pro další plánování nebo rekonstrukci.

Grafické výhody

 • zjištění detailních vlastností a obecné geometrie objektů
 • zaměření objektu s vysokou přesností
 • vysoká rychlost a zjištění výsledků v případě potřeby
 • detailnost zaměření
 • lepší orientace a představivost pro zákazníka (řešení změn v projektu)
 • prezentační vizualizace objektu jako celku
 • vhodný podklad pro projektování a modelování
 • realizace řezů v libovolném místě a úrovni detailu
 • možnost vygenerovat 2D výkresovou dokumentaci

Negrafické výhody

 • možnost připojení na facility management (používání investorem)
 • jednoduché a rychlé tabulkové výkazy, statistiky

Použité technologie

Trimble X7

Vysokorychlostní skenovací stanice je nejnovější inovativní řešení v oblasti mapování, inženýrství a geodezie, jež poskytuje vizualizaci dat přímo v terénu. Základem jsou plně integrované funkce 3D skenování. Umožňuje exportovat data do standardních formátů bodového mračna.
Požádat o ukázku výstupních dat

Reference

Pasportizace Čiperovy vily

Zpracovali jsme pasportizaci Čiperovy vily ve formě BIM modelu.
Více informací

Hranické a Jezernické viadukty

Vytvořili jsme 3D vizualizace historických staveb.
Více informací

Model vily Strakonice

Vytvořili jsme BIM model vily v Raisově ulici
Více informací
200 m2

Úpravna vody – nádrž Vír

Vytvořili jsme BIM model areálu v okolí vírské přehrady.
Více informací
12 500 m2

Pasportizace mostů a propustků ŘSD

Zpracovali jsme pasportizaci mostů a propustků ve formě BIM modelů.
Více informací

Rodinný dům

Vytvořili jsme 3D model rodinného domu v Ústí nad Labem.
Více informací
Plocha: 110 m2

Výrobní a skladovací hala

Vytvořili jsme BIM model výrobní a skladovací haly.
Více informací
Plocha: 7 500 m2

Železniční tunely

Aktualizace podkladů pro plánovanou rekonstrukci železniční trati Tanvald – Kořenov
Více informací
Plocha: 7 375 m2

Šachty Prameniště Bavory

Vytvořili jsme BIM model šachty Prameniště Bavory.
Více informací
Plocha: 140 m2

Areál ve Velkém Meziříčí

Vytvořili jsme BIM model komplexu budov stavební firmy ve Velkém Meziříčí.
Více informací
Plocha: 42 200 m2

Skenování nádražní budovy

Projekt řeší vyhotovení stavební dokumentace nádražních budov Čáslav, Prostějov.
Více informací
Plocha: 1 800 m2 (Čáslav), 1 680 m2 (Radotín), 3 700 m2 (Prostějov)

3D model zámku Nekmíř

Naskenovali jsme zámek Nekmíř metodou laserového skenování a vyhotovili 3D model.
Více informací
Plocha: 790 m2

Skenováni stožárů VVN

Provedli jsme detailní laserového skenování stožárů VVN za účelem doplnění dokumentace.
Více informací

Kontaktujte nás

Nevíte si rady, jaká služba je pro vás ideální? Zeptejte se našich odborníků.

Ing. Miroslava Kubíčková

odborný konzultant v oboru mapování, LiDAR, fotogrammetrie, UAV/UAS, 3D modelů a BIM
Sledujte nás