Požádat u ukázku výstupních dat
a nebo nás rovnou kontaktujte.

Hranické a Jezernické viadukty

Vytvořili jsme 3D vizualizace historických staveb.
zz
pro více informací scrollujte

Detailní popis

Železniční trať Přerov–Bohumín, označovaná dnes také jako trať 271, představovala důležitou dopravní stavbu již v 19. století. Tehdy na ní vznikaly krásné dobové viadukty (Hranické a Jezernický), které byly v roce 2007 prohlášeny za kulturní památku České republiky. Trasa mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem byla původně jednokolejná. V pol. 20. století začala její úprava na dvojkolejnou a dnes je plně elektrizovaná. Patří do tzv. II. tranzitního železničního koridoru, což je hlavní dálkový železniční tah mezi Břeclaví a Petrovicemi u Karviné.

Jezernický viadukt tvoří dva původně cihlové mosty, které byly postavené vedle sebe. Tyčí se nad údolím potoka Jezernice mezi zastávkami Lipník nad Bečvou a Drahotuše v délce necelých 427 m. Viadukt prošel celkovou rekonstrukcí.

Hranické viadukty označují tři souběžné železniční mosty, které se klenou nad řekou Veličkou v blízkosti nádraží Hranice na Moravě. Viadukt má 32 cihlových oblouků a celkovou délku 448,5 m. První dvě cihlové stavby jsou vzájemně propojené betonovými deskami. Třetí stavbu, tedy betonový most, s nimi v místě mezer propojuje lávka.

Tvorba 3D modelu

Oba viadukty byly nejprve zaměřeny z výšky. Jezernický viadukt byl zaměřen dronem DJI Matrice M300 osazeným kamerou DJI P1 35 mm. Hranický viadukt pak dronem DJI Phantom 4 PRO. Poté byly oba viadukty zaměřeny pozemně – laserovými skenery Trimble X7 a Trimble SX10 (v rámci projektu jsme testovali také Trimble X12). Díky využití kombinací těchto přístrojů bylo možné zaměřit viadukty s vysokou přesností a mírou detailu. Ze získaných dat byla vyhotovena mračna bodů a poté zvektorizována jako 3D model.

Cíle a přínosy

Naším cílem byl sběr 3D dat a tvorba 3D vizualizace viaduktů pomocí dronů a mračna bodů v požadované přesnosti a hustotě. To bylo zajištěno použitím kombinovaného skeneru a totální stanice Trimble SX10. Během měření byl použit také skener Trimble X7, kterým bylo provedeno detailní doskenování. Tato metoda umožnuje vysokou přesnost dat a dostatečnou hustotu výsledného mračna pro zpracování 3D modelu.

Grafické výhody

  • zaměření objektů s vysokou přesností
  • zjištění detailních vlastností a obecné geometrie objektů
  • vysoká rychlost a zjištění výsledků v případě potřeby
  • detailnost zaměření
  • kvalitní výstupy i za špatných světelných podmínek
  • možnost měření jednotlivých prvků

Vizualizace – detailní informace

Doplňkově jsme vytvořili ještě 3D vizualizaci za pomoci herního engine, tedy softwarového frameworku, který soustřeďuje obecné funkce používané v počítačových hrách. Funkcionalita aplikace byla naprogramována pomocí jazyka C# a pro chod ve webovém rozhraní byla převedena dle standardu WebGL. Aplikace je multiplatformní a naprogramovaná tak, aby si každý uživatel podle svého výkonu počítače mohl nastavit grafickou náročnost a individuálně upravit uživatelské nastavení (sensitivita myši apod.). Zároveň byla aplikace vytvářena jak pro desktop, tak pro zmíněné webové prostředí. Při vývoji aplikace byly dodrženy standardy herního vývoje.

Cíle a přínosy – vizualizace

Díky 3D vizualizaci získáte lepší představivost. Ta je důležitá při plánování nových staveb, případně jejich rozšíření či rekonstrukci a u podobných projektů. Díky trojrozměrnému zobrazení a detailnímu modelování je možné získat realističtější pohled na budoucí výsledek.

Další možností, jak 3D vizualizace uchopit, je tzv. digitální úschovna. Dané stavby mají jistou historickou hodnotu a 3D vizualizace a aplikace mohou zachytit jejich vzhled v určitém časovém okamžiku. Tento digitální záznam může být využit pro účely rekonstrukce, dokumentace nebo památkové péče.

Třetí způsob, jak s vizualizacemi pracovat, je jejich role průvodce. Díky fotorealistické podobě se stávají efektivním nástrojem pro poskytování průvodců a instruktážním podkladem v různých oblastech (mohou například podpořit turismus v daném místě apod.).

Výhody vizualizace

  • lepší představivost a podklad pro efektivnější plánování
  • fotorealistický vjem umožňující animaci pohybu vegetace a dalších prvků
  • zachycení vzhledu v určitém časovém okamžiku jako digitální úschovna
  • podklad pro případný instruktážní nástroj

Použité technologie

DJI Phantom 4 Pro

Dron využíváme převážně pro přesnější a méně rozsáhlé práce, případně pro vertikální mapování. Je osazen kvalitním fotoaparátem s rozlišením 20 megapixelů s možností nahrávat videa v rozlišení 4K.

Dron DJI Matrice 300 RTK

Na tento profesionální těžkotonážní dron je možné pověsit až 3 zařízení a disponuje několika inteligentními režimy pro pátrací, monitorovací i zaměřovací mise. Doba letu je téměř 1 hodina.

Trimble X7

Vysokorychlostní skenovací stanice je nejnovější inovativní řešení v oblasti mapování, inženýrství a geodezie, jež poskytuje vizualizaci dat přímo v terénu. Základem jsou plně integrované funkce 3D skenování. Umožňuje exportovat data do standardních formátů bodového mračna.

Trimble SX10

Skenovací totální stanice je inovativní řešení v oblasti mapování, inženýrství a geodezie na celém světě, a nově tak stanovuje standardy pro geodetické přístroje.
Požádat o ukázku výstupních dat

Reference

Bytový dům v centru Prahy

Zmapovali jsme obytný dům s podlahovou plochou cca 2500 metrů čtverečních
Více informací
2 500 m2

Pasportizace Čiperovy vily

Zpracovali jsme pasportizaci Čiperovy vily ve formě BIM modelu.
Více informací

Model vily Strakonice

Vytvořili jsme BIM model vily v Raisově ulici
Více informací
200 m2

Úpravna vody – nádrž Vír

Vytvořili jsme BIM model areálu v okolí vírské přehrady.
Více informací
12 500 m2

Pasportizace mostů a propustků ŘSD

Zpracovali jsme pasportizaci mostů a propustků ve formě BIM modelů.
Více informací

Rodinný dům

Vytvořili jsme 3D model rodinného domu v Ústí nad Labem.
Více informací
Plocha: 110 m2

Výrobní a skladovací hala

Vytvořili jsme BIM model výrobní a skladovací haly.
Více informací
Plocha: 7 500 m2

Železniční tunely

Aktualizace podkladů pro plánovanou rekonstrukci železniční trati Tanvald – Kořenov
Více informací
Plocha: 7 375 m2

Šachty Prameniště Bavory

Vytvořili jsme BIM model šachty Prameniště Bavory.
Více informací
Plocha: 140 m2

Areál ve Velkém Meziříčí

Vytvořili jsme BIM model komplexu budov stavební firmy ve Velkém Meziříčí.
Více informací
Plocha: 42 200 m2

Skenování nádražní budovy

Projekt řeší vyhotovení stavební dokumentace nádražních budov Čáslav, Prostějov.
Více informací
Plocha: 1 800 m2 (Čáslav), 1 680 m2 (Radotín), 3 700 m2 (Prostějov)

3D model zámku Nekmíř

Naskenovali jsme zámek Nekmíř metodou laserového skenování a vyhotovili 3D model.
Více informací
Plocha: 790 m2

Skenováni stožárů VVN

Provedli jsme detailní laserového skenování stožárů VVN za účelem doplnění dokumentace.
Více informací

Kontaktujte nás

Nevíte si rady, jaká služba je pro vás ideální? Zeptejte se našich odborníků.

Ing. Miroslava Kubíčková

odborný konzultant v oboru mapování, LiDAR, fotogrammetrie, UAV/UAS, 3D modelů a BIM
Sledujte nás