Požádat u ukázku výstupních dat
a nebo nás rovnou kontaktujte.

Areál ve Velkém Meziříčí

Vytvořili jsme BIM model komplexu budov stavební firmy ve Velkém Meziříčí.
Plocha: 42 200 m2
zz
pro více informací scrollujte

Detailní popis

Sídlo stavební firmy se nachází ve Velkém Meziříčí a předmětem zakázky bylo zmapování stávajícího areálu. Součástí zadání byl požadavek na vypracování BIM modelu v úrovni LOD 200 externích konstrukcí. Sběr dat byl prováděn pomocí bezpilotních leteckých prostředků (tzv. dronů) a pozemního laserového skenování.

Tvorba 3D modelu a BIM

Areál byl nasnímán dronem DJI Phantom4 PRO v pozemním rozlišení 2cm / pixel. Z dat leteckého snímkování byl vytvořen digitální model povrchu v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv. Pořízená data byla doplněna o skeny fasád pomocí přístroje Trimble SX10. Získaná bodová mračna byla programově zpracována a digitalizována v softwarech Autodesk ReCap a REVIT.

Výstupní formát dat: RVT

Cíle a přínosy

Našim cílem je sběr 3D dat a tvorba 3D informačních modelů stávajících objektů dle standardů BIM v úrovni a detailu dle požadavku investora. Dodané výstupy slouží jako podklad pro projekční činnost – přímá návaznost na model je řešena nativními formáty, případně exportem do výměnného formátu IFC, který se využívá jako univerzální formát pro převod mezi softwary.

Grafické výhody

  • přehledná vizualizace konstrukcí a inženýrských sítí (grafické i popisné informace)
  • lepší orientace a představivost pro zákazníka (efektivní řešení změn v projektu)
  • možnost tvorby 2D výkresové dokumentace
  • dodatečné úpravy a aktualizace modelu se projeví automaticky ve všech výkresech
  • snadné porovnání skutečného stavu vůči projektu
  • možnost promítnutí modelu do VR brýlí pro komplexní představivost

Negrafické výhody

  • automatické výkazy prvků z BIM modelů (počet, rozměr)
  • jednoduché a rychlé tabulkové výkazy, statistiky
  • možnost připojení na facility management (používání investorem)
Použité technologie

Trimble SX10

Skenovací totální stanice je inovativní řešení v oblasti mapování, inženýrství a geodezie na celém světě, a nově tak stanovuje standardy pro geodetické přístroje.

DJI Phantom 4 Pro

Dron využíváme převážně pro přesnější a méně rozsáhlé práce, případně pro vertikální mapování. Je osazen kvalitním fotoaparátem s rozlišením 20 megapixelů s možností nahrávat videa v rozlišení 4K.
Požádat o ukázku výstupních dat

Reference

Bytový dům v centru Prahy

Zmapovali jsme obytný dům s podlahovou plochou cca 2500 metrů čtverečních
Více informací
2 500 m2

Pasportizace Čiperovy vily

Zpracovali jsme pasportizaci Čiperovy vily ve formě BIM modelu.
Více informací

Hranické a Jezernické viadukty

Vytvořili jsme 3D vizualizace historických staveb.
Více informací

Model vily Strakonice

Vytvořili jsme BIM model vily v Raisově ulici
Více informací
200 m2

Úpravna vody – nádrž Vír

Vytvořili jsme BIM model areálu v okolí vírské přehrady.
Více informací
12 500 m2

Pasportizace mostů a propustků ŘSD

Zpracovali jsme pasportizaci mostů a propustků ve formě BIM modelů.
Více informací

Rodinný dům

Vytvořili jsme 3D model rodinného domu v Ústí nad Labem.
Více informací
Plocha: 110 m2

Výrobní a skladovací hala

Vytvořili jsme BIM model výrobní a skladovací haly.
Více informací
Plocha: 7 500 m2

Železniční tunely

Aktualizace podkladů pro plánovanou rekonstrukci železniční trati Tanvald – Kořenov
Více informací
Plocha: 7 375 m2

Šachty Prameniště Bavory

Vytvořili jsme BIM model šachty Prameniště Bavory.
Více informací
Plocha: 140 m2

Dokumentace železniční stanice pro BIM model

Rekonstrukce kolejiště a nástupišť v nádraží Čachovice.
Více informací
Plocha: 63 150 m2

Skenování nádražní budovy

Projekt řeší vyhotovení stavební dokumentace nádražních budov Čáslav, Prostějov.
Více informací
Plocha: 1 800 m2 (Čáslav), 1 680 m2 (Radotín), 3 700 m2 (Prostějov)

3D model zámku Nekmíř

Naskenovali jsme zámek Nekmíř metodou laserového skenování a vyhotovili 3D model.
Více informací
Plocha: 790 m2

Fotogrammetrie Čertových schodů

Změřili jsme dno skládky vápence velkolomu a po náletu dronem vypočítali kubatury odtěžení.
Více informací

Skenováni stožárů VVN

Provedli jsme detailní laserového skenování stožárů VVN za účelem doplnění dokumentace.
Více informací

Sídlo společnosti

Vytvořili jsme BIM model komplexu budov sídla společnosti HRDLIČKA v pražských Stodůlkách.
Více informací
Plocha: 5 500 m2

Kontaktujte nás

Nevíte si rady, jaká služba je pro vás ideální? Zeptejte se našich odborníků.

Ing. Miroslava Kubíčková

odborný konzultant v oboru mapování, LiDAR, fotogrammetrie, UAV/UAS, 3D modelů a BIM
Sledujte nás