Požádat u ukázku výstupních dat
a nebo nás rovnou kontaktujte.

Železniční tunely

Aktualizace podkladů pro plánovanou rekonstrukci železniční trati Tanvald – Kořenov
Plocha: 7 375 m2
zz
pro více informací scrollujte

Detailní popis

Železniční trať 036 (Liberec – Tanvald – Harrachov) se nachází v kopcovitém území a její sklon dosahuje až 0,58 ‰. Vzhledem k velkému sklonu byla v několika úsecích vybavena ozubnicí, kterou jinde v ČR neuvidíte. Od roku 1992 se jedná o kulturní památku ČR.

V rámci přípravy rekonstrukce úseku Tanvald – Kořenov byla nutná aktualizace geodetických podkladů. Jednalo se zejména o revizi a obnovu bodového pole, aktualizaci polohopisu a výškopisu, zjištění přesné polohy koleje a naskenování tunelů.

Skenování železničních tunelů

Součástí trati jsou 4 železniční tunely o celkové délce 1425 m (Polubenský tunel, Dolnopolubenský tunel, Desenský tunel a Žďárský tunel). Profil těchto tunelů je poměrně členitý a často se střídá holý výrub s primárním i sekundárním ostěním. S ohledem na předpokládanou změnu prostorové polohy koleje bylo třeba velmi detailně zaměřit všechny tunely. Výsledné zaměření má sloužit k porovnání s teoretickým průjezdným profilem upravené polohy koleje. Nejvhodnější metodou pro tyto účely je laserové skenování. Díky využití kombinace laserových skenerů Trimble SX10 a trimble X7 bylo možné zaměřit profil tunelu s vysokou přesností a vysokou mírou detailu.

Výstupní formát dat: RVT

Cíle a přínosy

Našim cílem bylo získání mračna bodů dle požadované přesnosti a hustotě. Toto bylo zajištěno použitím kombinovaného skeneru a přesné totální stanice Trimble SX10. během měření byl použit také skener Trimble X7, kterým bylo provedeno detailní doskenování. Díky kombinaci těchto přístrojů byla u výsledného mračna bodů zajištěna vysoká přesnost (polohová a výšková přesnost 4 mm) a vysoká hustota (10 mm mezi body). Výsledné mračno bodů bylo přímo porovnáno s průjezdným profilem připraveným dle upravené polohy koleje. Tím byla zjištěna potřeba změny průjezdného profilu a případně úpravy prostorové polohy koleje.

Výhody skenování objektů

  • zaměření objektů s vysokou přesností
  • zjištění detailních vlastností a obecné geometrie objektů
  • vysoká rychlost a detailnost zaměření
  • rychlé zjištění výsledků v případě potřeby
  • kvalitní výstupy i za špatných světelných podmínek

Použité technologie

Trimble SX10

Skenovací totální stanice je inovativní řešení v oblasti mapování, inženýrství a geodezie na celém světě, a nově tak stanovuje standardy pro geodetické přístroje.

Trimble X7

Vysokorychlostní skenovací stanice je nejnovější inovativní řešení v oblasti mapování, inženýrství a geodezie, jež poskytuje vizualizaci dat přímo v terénu. Základem jsou plně integrované funkce 3D skenování. Umožňuje exportovat data do standardních formátů bodového mračna.
Požádat o ukázku výstupních dat

Reference

Bytový dům v centru Prahy

Zmapovali jsme obytný dům s podlahovou plochou cca 2500 metrů čtverečních
Více informací
2 500 m2

Pasportizace Čiperovy vily

Zpracovali jsme pasportizaci Čiperovy vily ve formě BIM modelu.
Více informací

Hranické a Jezernické viadukty

Vytvořili jsme 3D vizualizace historických staveb.
Více informací

Model vily Strakonice

Vytvořili jsme BIM model vily v Raisově ulici
Více informací
200 m2

Úpravna vody – nádrž Vír

Vytvořili jsme BIM model areálu v okolí vírské přehrady.
Více informací
12 500 m2

Pasportizace mostů a propustků ŘSD

Zpracovali jsme pasportizaci mostů a propustků ve formě BIM modelů.
Více informací

Rodinný dům

Vytvořili jsme 3D model rodinného domu v Ústí nad Labem.
Více informací
Plocha: 110 m2

Výrobní a skladovací hala

Vytvořili jsme BIM model výrobní a skladovací haly.
Více informací
Plocha: 7 500 m2

Areál ve Velkém Meziříčí

Vytvořili jsme BIM model komplexu budov stavební firmy ve Velkém Meziříčí.
Více informací
Plocha: 42 200 m2

Skenování nádražní budovy

Projekt řeší vyhotovení stavební dokumentace nádražních budov Čáslav, Prostějov.
Více informací
Plocha: 1 800 m2 (Čáslav), 1 680 m2 (Radotín), 3 700 m2 (Prostějov)

Skenováni stožárů VVN

Provedli jsme detailní laserového skenování stožárů VVN za účelem doplnění dokumentace.
Více informací

Kontaktujte nás

Nevíte si rady, jaká služba je pro vás ideální? Zeptejte se našich odborníků.

Ing. Miroslava Kubíčková

odborný konzultant v oboru mapování, LiDAR, fotogrammetrie, UAV/UAS, 3D modelů a BIM
Sledujte nás