Laserové skenování

Rychlé, přesné a komplexní zaměření objektů jehož výstupem je 3D obraz reality ve formě mračna bodů.
pro více informací scrollujte

Popis služby

Laserové skenování je moderní metodou sběru 3D dat objektů jakýchkoliv rozměrů v té nejvyšší úrovni detailu. 3D laserový skener sbírá až 1 milion bodů za sekundu z nichž každý je prostorově určený souřadnicemi X, Y, Z ve výsledném mračnu bodů, které reprezentuje stav objektu v čase.
Rychlost
Přesnost
Menší objekty

Výhody laserového skenování

- přesné měření objektů s minimem odchylek
- velmi rychlý sběr obrovského množství 3D dat
- komplexní měřická dokumentace dle skutečnosti
- menší počet doměřování -> snížení ekonomických nákladů
- měření za špatných světelných podmínek či ve stísněných prostorech

Nabízené výstupy

- mračno bodů či polygonová síť (mesh)
- výkresová dokumentace objektů (pasport)
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
- podrobné 3D modely objektů
- informační model stavby (BIM)

Použité technologie

Geoslam ZEB REVO RT

Mobilní laserový skenovací systém pro použití zejména v interiérech objektů a budov. Využívá kombinace technologií laserového skenování a SLAM (lokalizace a mapování současně). Výhodou proti tradičnímu statickému skenování je vyšší rychlost sběru dat a snazší skenování členitých prostor. Nevýhodou je naopak nižší relativní přesnost.
Vyšší rychlost sběru dat a snazší skenování členitých prostor
Vizuální kontrola naskenovaného prostoru přímo během měření
Výpočet mračna bodů v reálném čase a možnost jeho klasifikace

Trimble SX10

Skenovací totální stanice je inovativní řešení v oblasti mapování, inženýrství a geodézii na celém světě a nově tak stanovuje standardy pro geodetické přístroje. Základem jsou plně integrované funkce 3D skenování. Patentovaná technologie Trimble Lightning™ umožňuje měřit hustá data rychlostí až 26.600 bodů za sekundu s vysokou přesností v celém rozsahu měření až do 600 metrů.
Nejmenší velikost laserové stopy je pouhých 14 mm na 100 m
Umožňuje skenování rychlostí až 26.600 bodů za sekundu
Rychlé a snadné pořizování snímků s vysokým rozlišením

Case study

Skenování stožárů VVN

Provedli jsme detailní laserového skenování stožárů VVN za účelem doplnění dokumentace.
více informací

Kontaktujte nás

Nevíte si rady jaká služba je pro Vás ideální? Zeptejte se našich odborníků.
sledujte nás